Το αντικείμενο της δράσης

Με την υπ’ αριθμ. 10520/213 (ΦΕΚ 453/Β/24-3-2015) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία  τίθεται σε  εφαρμογή η επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ & Γ’ κατηγορίας για το έτος 2015.

Ποιους αφορά

Στα προγράμματα μπορούν να λάβουν μέρος ως τεχνικοί ασφαλείας : 

εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ 

Μέχρι 3 άτομα που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) 

ή

άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης

Μέχρι 6 άτομα που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται) από:

» Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

» Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

» Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

» Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα Β’ ή Γ’ κατηγορίας

1) κατέχουν Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται) από:

» Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

» Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

» Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

» Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

» Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη

2) οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια εμπειρίας από την απόκτηση του τίτλου σπουδών

εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Γ’ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους


Προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης

Το Μ.Ε.Κ. ΑΙΓΑΙΟΥ ως Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, προτίθεται να υλοποιήσει τα προγράμματα των 10 ωρών και των 35 ωρών στα 3 παραρτήματά του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 10520/213 Υπουργικής Απόφασης για τους χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.  


Κόστος συμμετοχής

Με την  υπ’ αριθμ. 10520/213 Υπουργική Απόφαση ορίζεται παρακολούθηση προγράμματος διάρκειας 35 ωρών για τις περιπτώσεις (α) &( β) και 10 ωρών για την περίπτωση (γ) με το ακόλουθο κόστος συμμετοχής: 

 

Για το πρόγραμμα 35 ωρών το κόστος ανέρχεται στα 130,00€  

Για το πρόγραμμα 10 ωρών το κόστος ανέρχεται στα 70,00€     

Το Μ.Ε.Κ.ΑΙΓΑΙΟΥ οφείλει τέλος  να σας ενημερώσει πως α) οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) και β) αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα παραρτήματά μας.

Σάμος

marker1 Λυκούργου Λογοθέτη 141, Καρλόβασι Σάμου

phone 1 +30 2273034108, 2273089531

print2 +30 2273035966

at1 samos@mekaegean.gr

Λήμνος

marker1 Λεωφόρος Δημοκρατίας 66, Μύρινα Λήμνου

phone 1 +30 2254029562

print2 +30 2254029562

at1 limnos@mekaegean.gr

Λέσβος

marker1 Αρίσβη Καλλονή, Λέσβος

phone 1 +30 2253029770

print2 +30 2253029770

at1 lesvos@mekaegean.gr

Aποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της,
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.